vi är anslutna till

CEMINWOOD Golv

Produktbeskrivning

CEM-IN-WOOD Golv är en cement/spånskiva som tillverkas under mycket högt tryck. De silikatförseglade träspånen fungerar som armering och fyllnadsmaterial i cementen.

CEM-IN-WOOD Golv är fri från formaldehyd och innehåller inga andra skadliga ämnen. Skivan uppfyller därför kraven för ett ekologiskt och miljöriktigt byggande.

CEM-IN-WOOD Golv kan användas i en mängd olika konstruktioner och byggnader. Utmärkande för skivan är dess goda brandmotstånd och ljuddämpande egenskaper.

CEM-IN-WOOD Golv är typgodkänd som tändskyddande beklädnad med Ytskikt klass 1.

Då skivan inte bryts ned av fukt, temperaturväxlingar, svamp eller andra mikroorganismer kan CEM-IN-WOOD Golv läggas i utsatta inomhusmiljöer.

CEM-IN-WOOD Golv kan täckas med alla typer av golvmaterial. I enklare utrymmen kan skivorna målas med färger avsedda för betonggolv

 

 

Tekniska data

Format:  1200 x 600 mm

Tjocklek:  22 mm

Spontning:  Runt om

Yta:  Slipad på båda sidor

Vikt:  30 kg/kvm (22 mm skiva)