vi är anslutna till

NOBILIS Fasadskiva

Produktbeskrivning

Fasadskiva - NOBILIS

SWISSPEARL® NOBILIS är en ekologisk fasadskiva med stor valfrihet då det gäller format, kulör och användningsområden.
Arkitekterna ges här stora möjligheter att uppfylla de krav som idag ställs på god långtidshållbarhet.
NOBILIS är en frost- och väderbeständig fasadskiva.
NOBILIS lanserades över hela världen redan 1987 med en transparent yta.
Den jämna och sidenmatta ytan på fasadskivan är påförd så att det naturliga kärnmaterialet får skina igenom.

Tekniska data

SWISSPEARL Tekniska data

Testresultat enligt EN-normer

Densitet:  1,9 g/cm³

Tryckhållfasthet:  120 MPa

Elasticitetsmodul:  16 000 MPa

Brotthållfasthet Skiva tvärled:  30 MPa

                      Skiva längdled:  21 MPa

                      Skiva medel:  25 MPa

Krympning (10 år):  1,8 mm/m skiva

Värmeutvidgningskoefficient:  0,01 mm/m/K

Frostbeständighetscykler:  Mer än 1000 cykler

Frostbeständighet brotthållf. medel:  25 MPa

Brandmotstånd:  A2-s1, d0 ej antändlig

                         EN 13501-1, ej brännbar

Vikt skiva 8 mm:  16 kg/m²

CE klassning:  A5 enligt EN 12467

UV-motstånd (AE-värde):  0,5 - 2 beroende på kulör

 

Tillbehör

Rostfri skruv 4,8 x 38 mm Lackerad i skivans kulör.
Gummilist EPDM svart och vit. 
Vattenavvisningsprofil rostfri 35/6/0,5 mm
Lackerade aluminiumlister
Ytterhörnlist
Innerhörnlist
Vertikalsnitt
Horisontalsnitt
Popnit 4,0 x 18 mm för metallreglar
LUKO impregneringsmedel