vi är anslutna till

TAKLJUSKUPOL

Dokument

Produktbeskrivning

Takljuskupoler finns i typerna Välvd och Pyramid.

Takljuskupoler är tillverkad av gjuten akryl med monterad aluminiumavtäckning. Dessutom tillsätts UV-absorberande material som förhindrar så gott som alla ultravioletta strålar att tränga igenom kupolen. Kupolen finns i typerna välvd AKK eller pyramid AKP och levereras i 2- eller 3-skikt i glasklart eller opaliserat utförande

 

Tekniska data

Slaghållfasthet:  80 N/mm²

Böjhållfasthet:  124 N/mm²

E-modul:  3,300 N/mm²

Vikt:  1,8 g/cm³

Termisk utvidgnings koefficient:  70 x 10 60/C

Värmeledningstal:  0,19 W/m20/C

Formfasthet:  105°C (Martens)

 

Tillbehör

För öppningsbara kupoler finns fyra olika öppningssystem.

TL1: Kupolhasp för uppställning i 3 fasta lägen. Max öppningshöjd 130 mm

*TL2: Skruvöppnare med max öppningshöjd 230 mm. Manövreras med stång i avpassad längd.

*TL3: Skruvöppnare med max öppningshöjd 250 mm. Manövreras med ändlös lina.

*TL9: Elektrisk öppnare med max öppningshöjd 330 mm. Manövreras med 220 V elmotor + manöverknapp

* Vid sargar större än 1,2 x 1.2 m användes tandemöppnare.

 

Anvisningar

Monteringsanvisningar

Sargen placeras över öppningen i takkonstruktionen med eventuell gångjärnsida parallell med takfallet. En långsida riktas upp och fastgöres, sargen riktas i plan och vinkel, därefter fästes motsatta långsidan. De två återstående sidorna riktas och fastgöres, om sidornas utvändiga mått är mer än 800 mm. Således skall det vara minst fyra infästningar fördelat på två motsatta sidor. Avstånden från hörn till infästning är min. 150 mm och max 400 mm, inbördes avstånd är max 800 mm. Gångjärnsidan ska alltid vara infäst.

Infästning i bjälklag sker lämpligen med varmförzinkat stålbeslag typ BMF 100 x 100 x 50 x 3 mm. I träsargen användes träskruv för infästning av vinkelbeslaget. I bjälklaget användes t.ex. lättbetong klippspik, i båtdäck plåtskruv eller popnit och i betong expanderskruv.

Kupolen centreras på sargen så att avståndet är lika hela vägen runt. De medföljande distanserna placeras i de förborrade hålen och de syrafasta skruvarna skruvas i. Det skall monteras distanser och skruvar i alla förborrade hål och det skall fastställas att kupolen vilar på sargen så att tätningslisten mellan kupol och sarg har jämn anläggning.

 

Skötselanvisningar

Alla Pormonord takljuskupoler är behandlade med ett ej nedbrytbart material på det utvändiga akryl- resp. polycarbonatskiktet s.k. UV-skydd. Kupolerna är underhållsfria under normal klimatpåverkan. Skulle det med tiden bli beläggningar av diverse arter (exv. smuts som inte tvättas bort naturligt med regn) är detta inte ett tecken på förändringar i materialet. Denna smuts avlägsnas med vanligt diskmedel och vatten. Tvättning görs med mjuk borste eller svamp och därefter avsköljning med rent vatten. Avtorkning är inte nödvändig. Kupolerna får under inga omständigheter rengöras med lösningsmedel eller medel som är slipande eller polerande, ej heller behandlas med vax då detta förstör det UV-skyddande lagret med reducerad livslängd som följd. Har det skett en stark nedsmutsning av ytan som inte kan rengöras med nomad behandling bör rengöring ske flera gånger i följd tills dess att kupolen är ren. Vid algbeläggning användes algborttagningsmedel typ Beckers Boracol, därefter tvättas kupolen enligt ovan.