vi är anslutna till

UPPSTIGNINGSLUCKA

Produktbeskrivning

Promonord Uppstigningslucka med 200 mm intäckningsbar sarg och lock av 5-skikts tät polycarbonat. Luckan är utrustad med låsbeslag på insidan.

Luckan finns som standard med invändigt mått 600 x 600 mm och kan på beställning tillverkas i andra storlekar, samt även förses med 2- eller 3-skikts takljuskupol av akryl.

 

Anvisningar

Monteringsanvisningar

Sargen placeras över öppningen i takkonstruktionen med eventuell gångjärnsida parallell med takfallet. En långsida riktas upp och fastgöres, sargen riktas i plan och vinkel, därefter fästes motsatta långsidan. De två återstående sidorna riktas och fastgöres, om sidornas utvändiga mått är mer än 800 mm. Således skall det vara minst fyra infästningar fördelat på två motsatta sidor. Avstånden från hörn till infästning är min. 150 mm och max 400 mm, inbördes avstånd är max 800 mm. Gångjärnsidan ska alltid vara infäst.

Infästning i bjälklag sker lämpligen med varmförzinkat stålbeslag typ BMF 100 x 100 x 50 x 3 mm. I träsargen användes träskruv för infästning av vinkelbeslaget. I bjälklaget användes t.ex. lättbetong klippspik, i båtdäck plåtskruv eller popnit och i betong expanderskruv.

Locket/Kupolen centreras på sargen så att avståndet är lika hela vägen runt. De medföljande distanserna placeras i de förborrade hålen och de syrafasta skruvarna skruvas i. Det skall monteras distanser och skruvar i alla förborrade hål och det skall fastställas att kupolen vilar på sargen så att tätningslisten mellan kupol och sarg har jämn anläggning.

 

Skötselanvisningar

Alla Pormonord takljuskupoler är behandlade med ett ej nedbrytbart material på det utvändiga akryl- resp. polycarbonatskiktet s.k. UV-skydd. Kupolerna är underhållsfria under normal klimatpåverkan. Skulle det med tiden bli beläggningar av diverse arter (exv. smuts som inte tvättas bort naturligt med regn) är detta inte ett tecken på förändringar i materialet. Denna smuts avlägsnas med vanligt diskmedel och vatten. Tvättning görs med mjuk borste eller svamp och därefter avsköljning med rent vatten. Avtorkning är inte nödvändig. Kupolerna får under inga omständigheter rengöras med lösningsmedel eller medel som är slipande eller polerande, ej heller behandlas med vax då detta förstör det UV-skyddande lagret med reducerad livslängd som följd. Har det skett en stark nedsmutsning av ytan som inte kan rengöras med nomad behandling bör rengöring ske flera gånger i följd tills dess att kupolen är ren. Vid algbeläggning användes algborttagningsmedel typ Beckers Boracol, därefter tvättas kupolen enligt ovan.