vi är anslutna till

PRO-WAVE

Produktbeskrivning

Vackra, långlivade och ekonomiska takskivor tillverkade av högkvalitativa råmaterial med den världskända Swiss teknologin.

De mekaniska och fysikaliska egenskaperna hos Pro-wave korrigerade skivor är väl lämpade för sitt ändamål. Produkterna är ekologiska, energi- och kostnadseffektiva, för att säkerställa en lång tid av oförändrad estetik samt nästan underhållsfrihet.

ESAL vågformade skivor är designade för alla typer av tak, så som bostadshus, sociala, industriella eller lantbruks byggnader. Tack vare dess längd, så är de speciellt passande för flacka tak med låg taklutning från 7° och uppåt. För nybyggnad och även för renovering, med tillbehör tillgängliga för att skapa ett naturligt, estetiskt och  sofistikerat tak..

 Oöverträffade särdrag på ESAL vågformade skivor:
• Hög styrka och böjhållfasthet. Beroende på prododukttyp, integratede säkerhets remsor.
• Hög färgstabilitet och UVmotstånd
• Ånggenomsläpplig
• Obrännbar
• Ingen korrosion
• Lätt och snabbt montage
• Motståndskraftig mot väderpåverkningar (inklusive tung snö, vind och höga temperaturer)
• Låg vikt
• Brett användningsområde
• Kostnadseffektiv
• 50-års livscykel
• Ekologisk och hållbar lösning

Tekniska data

Tillbehör

Färgkarta